Rewards
Q:

Angoor kha sakti hain?



Nahi kyuki sir ye gram hote hai please angoor ko avoid kare

Hi ..Aap angoor kha sakte hai koi problem nahi hai..