Q:

26 -8-19 ko priyad aaya tha to aaj kitne din ki prgncy ho gayi h