Q:

आज ३ महिने झाले आहे पण अंगावरचे येत आहे काय कारण आसेलKhushboo Chouhan pls

Kavita Sahany please help