ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ 18 ನೇ ವಾರದಿಂದ 22ನೇ ವಾರದ ನಡುವೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಚಲನೆ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಗುವಿನ ಚಲನೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಭಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗಾಗಿ ಮಗುವನ್ನು ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ತಂತ್ರಗಳು .

#kannadainfographics


Hai ನಾನು sunitha...nange ega 8 ತ ತಿಂಗಳು ತುಂಬಿ 9 neddetaede adre nagi maguvina ಚಾಲನೆ tilitila enu madhudu...


Suggestions offered by doctors on BabyChakra are of advisory nature i.e., for educational and informational purposes only. Content posted on, created for, or compiled by BabyChakra is not intended or designed to replace your doctor's independent judgment about any symptom, condition, or the appropriateness or risks of a procedure or treatment for a given person.
Scan QR Code
to open in App
Image
http://app.babychakra.com/feedpost/125339