சாய் பெ சார்ச்சாName : ஸ்ரீ தேவி

Designation : பல் மருத்துவர்Chat Moderator

Name : பனிமொழியால் A

Designation: Rj @ அருவி வானொலி

Topic : குழந்தையின் பற்கள் பராமரிப்புகேட்கவிருக்கும் கேள்விகளையும், அதற்கு இல்லத்தரசி சொல்லவிருக்கும் சுவாரஸ்யமான பதில்களையும் திங்கள் மாலை 5 மணிக்கு காணத் தவறாதீர்கள். #chaipecharcha #dentalhygiene


Does brushing teeth twice in the day helps?

Is it safe during covid to visit the dentist?

Does eating lot of sweets cause cavity?

How many times in a year should we take kids to the dentist ?

What is the the pathogenesis of tooth cavity? Please explain the preventive measures @dr. Sree devy


Suggestions offered by doctors on BabyChakra are of advisory nature i.e., for educational and informational purposes only. Content posted on, created for, or compiled by BabyChakra is not intended or designed to replace your doctor's independent judgment about any symptom, condition, or the appropriateness or risks of a procedure or treatment for a given person.

Recommended Articles

Scan QR Code
to open in App
Image
http://app.babychakra.com/feedpost/173064