Rewards
Ever played tennis?

Lets have a match! #mommylogy


Aditi Ahuja Kavita Sahany Bhavna Anadkat Taheseen Asif Tabassum shaikh Priya Sood Vidya Rathod Rebecca Prakash Khushboo Chouhan Rashmi Choudhury Priya Dubey Priti Raghuvanshi Satarupa B Kaur Sania Bhushan Madhavi Cholera
Revauthi Rajamani Mrs Chhoker Akanksha Bajaj(ida_tales) Kritz Nitika Chopra Naiyya Saggi Resham Java Kruti Nirmal Ankita Aggarwal Prashanthi srikanth asha chaudhry
Swati Upadhyay Harshmita Walia Neha Mani Mishra DrShilpa Singhal Shruti Budihal Paromita Chakraborty sujata prava Abhijit Rout

Doubles fault

Second service

Tennis match, grand slam, ball boy, service line, mixed doubles, 😂

Mixed doubles

Akanksha Bajaj(ida_tales) well done #gratitudemommy but where is ur post?
Mrs Chhoker well done.

I posted it today sweetheart...check

Second slam tennis ball

Foot fault
Match point
Ball boy
Tennis match
Grand slam
Service line
Mixed doubles
Coach judge

Sania Bhushan u are closest! I never played tennis so i only did 'mixed doubles' Answer-
Tennis coach
Ball boy
Second service
Match point
Mixed doubles
Grand slam
Line judge
Foot fault
Aditi Ahuja Kavita Sahany Bhavna Anadkat Taheseen Asif Tabassum shaikh Priya Sood Vidya Rathod Rebecca Prakash Khushboo Chouhan Rashmi Choudhury Priya Dubey Priti Raghuvanshi Satarupa B Kaur Sania Bhushan Madhavi Cholera
Revauthi Rajamani Mrs Chhoker Akanksha Bajaj(ida_tales) Kritz Nitika Chopra Naiyya Saggi Resham Java Kruti Nirmal Ankita Aggarwal Prashanthi srikanth asha chaudhry
Swati Upadhyay Harshmita Walia Neha Mani Mishra DrShilpa Singhal Shruti Budihal Paromita Chakraborty sujata prava Abhijit Rout

I too never played

I never played tennis

Never played


Scan QR Code
to open in App
Image
http://app.babychakra.com/feedpost/50041