இப்பொழுது பேபி சக்ரா தமிழில்,

வந்து இணையுங்கள் உங்கள் மொழியில் உங்கள் உலகம் ...

குழந்தை வளர்ப்பு மற்றும் மகப்பேறு காலம் பற்றிய குறிப்புகளுக்கான No.1ஆப் பேபி சக்ரா!

Come join us to make your pregnancy and parenting journey smoother.

Catch you right there on the app.


Priya Sood
Dr. Shilpitha Shanthappa
Rebecca Prakash
Swetha PremKishan
Indumathy NK
aishwariya kannan
Aishwariya Balan
indumathy rajendran


Suggestions offered by doctors on BabyChakra are of advisory nature i.e., for educational and informational purposes only. Content posted on, created for, or compiled by BabyChakra is not intended or designed to replace your doctor's independent judgment about any symptom, condition, or the appropriateness or risks of a procedure or treatment for a given person.

Recommended Articles

Scan QR Code
to open in App
Image
http://app.babychakra.com/feedpost/85671