Rewards
Q:

Dr.dilivery ke bad bahut dubli ho ja rahi hu kya dikkt ho sakti haiAap apne Khan Paan par Dhyan dijiye khane Mein vitamin calcium protein and proper nutrition diet lijiye...