Q:

ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಲೆವರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕುPre-natal Exercises That Promise To Make Pregnancy And Labour A Breeze
Prenatal Yoga: For a Blissful Pregnancy!
Yoga For Expecting Mothers - Part 1
Month 9: Exercises For Normal Delivery
Pregnant? Here is The Ultimate Diet Plan to Meet Your Nutritional Needs!
Pregnant? Are You Eating Safely?
How to take care of Pregnant Women

ಇದೆಲ್ಲವೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ .. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿ...