Q:

Dr. Priyanka Patel Kya mai apne 18 din ke bache ko JANAM GHUNTI de sakhta hua?
Dr Ne d3 must 5 my kar ke Kane ko dee Hai uske sat JANAM GGUNTI BY AYURVEDA SE SAKTA HU?जन्म घुट्टी नहीं देनी चाहिए क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है