babychakra-rewards
Q:

ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಬಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾಏನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು?

ಹೌದು, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ

Recommended Articles