Rewards
Q:

Nandu sesarion delavary agirodu holigena bichusbeku fresh agbavda bedva evatige 8 days aytuSnana madbeka? Madbhdu..full dry agedya? Snana admele full varasi changi...