Rewards
Q:

Bar bar muh sa lar nikal rahi haiलार निकलना नॉर्मल है घबराइए नहीं