Rewards
Q:

ಸಾರು ಗಂಡುಮಗನ ಇವರಿಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಸರ್ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದುನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ .. ಹುಡುಗ ಮಗುವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅದೆಲ್ಲ ದೇವರ ನಿರ್ಧಾರ .. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಗು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ