Rewards
Q:

ಪ್ರಯಾಣ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷೇಮ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ ಗರ್ಭವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಗರ್ಭ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ