babychakra-rewards
Get a FREE BabyChakra Limited Edition bag worth Rs.399 with select combos! COD Available.
Q:

ನಂಗೆ ಸೆವೆನ್ ಮಂತ್ ಬೇಬಿ ಇದೆ. ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ರಾಗಿ ಸರಿನ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ milk ಸಹ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅವಳು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಮೈಲ್ ಬರ್ತಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್ಮಗುವಿಗೆ ದಪ್ಪ ಹಾಲು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ತನದಿಂದ 15-20 ನಿಮಿಷ ಆಹಾರ ನೀಡಿ, ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ. ಅಕ್ಕಿ ನೀರು, ದಾಲ್ ನೀರು ನೀಡಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿ