Rewards
Q:

Homeopathy medicene ke sath kaya nhi kha na chahiyeaap jyada tikha oily aur pyaj lashun na le .