Q:

1.5 month me kitne vaccine; dena padta hai??; Or painless vaccine; lene se fevr ate hai kya?Fever aye Ye koi zaruri nhi hai..Vaccination Chart: A Boon For Newborns