Q:

Hiee ,,,; non-stick utensils like tava , kadai, cooker

Are not good for our health??

Or nothing like that.

Pour ur opinionsGood question Parul. I doubted non stick.

asha chaudhry Foram nancy singh;Pooja Sheeba Vijesh Sonam patel Dr.Dhanya Prajesh Shiny Vincent  Shipra Dang  Rebecca Prakash  Akshaya Naresh Shruti Giri Richa Chowdhary Foram#128518;&##128518;. Satyam Sharma  Rebecca Prakash  Akshaya Naresh Khushboo Chag Sheeba Vijesh Bhakti Bavishi Kamalini Rao Satyam Sharma Merline Thomson Dr. Payal M Dr.Dhanya Prajesh Prisha Lalwani (Mummasaurus) Sangeeta Sihag Parul Johari Tanuja Vaishali B Deepti Arora Priya Mahajan Reshma Gunjal Nisha Dayal Dr. Shilpitha Shanthappa Ellora Mohanty Biswal Priya Iyer Roopashree Siddireddy Rakhi Puri (beautyofmommying) Priyanka Maheshwari Sheeba Vijesh Pooja asha chaudhry Priya Sood Neha Agarwal Neelima Gujjeti aditi manja Prachi Sumira Bhatia Rebecca Prakash Sheeba Rizvi Garima Singla Bhrukuti Mistry Yogini Kandre Richa Chowdhary Nilofer shaikh Priya Iyer Naiyya Saggi Neha Agarwal nancy singh Sheeba Vijesh Sheeba Rizvi Rakhi Pu beri (beautyofmommying) durga salvi Sonu Prithvi Zegna Fayas Ellora Mohanty Biswal Prisha Lalwani (Mummasaurus) Harneet Khurana Dr.Dhanya Prajesh Dr. Shilpitha Shanthappa Dr. Payal M Foram; Rebecca Prakash Shipra Dang Akshaya Naresh Shiny Vincent Nisha Dayal Zeba Soudagar Roopashree Siddireddy Satyam Sharma Sangeeta Sihag(musicalmommy) Mamta Washist Prachi Ujjwal Mishra(SuperMommy) Sakshi Mahajan Richa Kaushik Nasreen Mansoor Pooja Dixit Gunjan Bhatla manvi bhandari Merline Thomson Yogini Kandre Priti Singh Amreen Parul Johari Sirisha Bhalla kanupriya dhingra sonia giri Garima Singla Gayatri Shipra Dang Sreya Sengupta Shweta Badwaik Deshmukh Sonam zarin Neha Kapoor Gill Nilofer Shaikh Khushboo Pitti Priya Yadav Nazia Hussain Shridevi Shilwant Nisha Dayal Urmila Gupta Rosh Tej Khushboo Pitti; Priti Singh Priya Sood Khushboo Chouhan Kartik Kujur Palisha Sawlani Ruth Timmy Verghese Ruchi Shrivastava Ruchi Srivastava Geethu Benny Ana Khan Vidya Rathod Neha Kapoor Gill Humera Mehtab priyanka sain Preethu Kaveti Komal Jangra Meena Patil Naina Kochar
Neeta Shetty Anitha Nair
Rashmi Ranjan Dwinkle Chauhan Kanika 07 Veda naveen ritu singhal Richa Kaushikasha chaudhry Foram nancy singh;Pooja Sheeba Vijesh Sonam patel Dr.Dhanya Prajesh Shiny Vincent  Shipra Dang  Rebecca Prakash  Akshaya Naresh Shruti Giri Richa Chowdhary Foram#128518;&##128518;. Satyam Sharma  Rebecca Prakash  Akshaya Naresh Khushboo Chag Sheeba Vijesh Bhakti Bavishi Kamalini Rao Satyam Sharma Merline Thomson Dr. Payal M Dr.Dhanya Prajesh Prisha Lalwani

asha chaudhry Foram nancy singh;Pooja Sheeba Vijesh Sonam patel Dr.Dhanya Prajesh Shiny Vincent  Shipra Dang  Rebecca Prakash  Akshaya Naresh Shruti Giri Richa Chowdhary Foram#128518;&##128518;. Satyam Sharma  Rebecca Prakash  Akshaya Naresh Khushboo Chag Sheeba Vijesh Bhakti Bavishi Kamalini Rao Satyam Sharma Merline Thomson Dr. Payal M Dr.Dhanya Prajesh Prisha Lalwani (Mummasaurus) Sangeeta Sihag Parul Johari Tanuja Vaishali B Deepti Arora Priya Mahajan Reshma Gunjal Nisha Dayal Dr. Shilpitha Shanthappa Ellora Mohanty Biswal Priya Iyer Roopashree Siddireddy Rakhi Puri (beautyofmommying) Priyanka Maheshwari Sheeba Vijesh Pooja asha chaudhry Priya Sood Neha Agarwal Neelima Gujjeti aditi manja Prachi Sumira Bhatia Rebecca Prakash Sheeba Rizvi Garima Singla Bhrukuti Mistry Yogini Kandre Richa Chowdhary Nilofer shaikh Priya Iyer Naiyya Saggi Neha Agarwal nancy singh Sheeba Vijesh Sheeba Rizvi Rakhi Pu beri (beautyofmommying) durga salvi Sonu Prithvi Zegna Fayas Ellora Mohanty Biswal Prisha Lalwani (Mummasaurus) Harneet Khurana Dr.Dhanya Prajesh Dr. Shilpitha Shanthappa Dr. Payal M Foram; Rebecca Prakash Shipra Dang Akshaya Naresh Shiny Vincent Nisha Dayal Zeba Soudagar Roopashree Siddireddy Satyam Sharma Sangeeta Sihag(musicalmommy) Mamta Washist Prachi Ujjwal Mishra(SuperMommy) Sakshi Mahajan Richa Kaushik Nasreen Mansoor Pooja Dixit Gunjan Bhatla manvi bhandari Merline Thomson Yogini Kandre Priti Singh Amreen Parul Johari Sirisha Bhalla kanupriya dhingra sonia giri Garima Singla Gayatri Shipra Dang Sreya Sengupta Shweta Badwaik Deshmukh Sonam zarin Neha Kapoor Gill Nilofer Shaikh Khushboo Pitti Priya Yadav Nazia Hussain Shridevi Shilwant Nisha Dayal Urmila Gupta Rosh Tej Khushboo Pitti; Priti Singh Priya Sood Khushboo Chouhan Kartik Kujur Palisha Sawlani Ruth Timmy Verghese Ruchi Shrivastava Ruchi Srivastava Geethu Benny Ana Khan Vidya Rathod Neha Kapoor Gill Humera Mehtab priyanka sain Preethu Kaveti Komal Jangra Meena Patil Naina Kochar
Neeta Shetty Anitha Nair
Rashmi Ranjan Dwinkle Chauhan Kanika 07 Veda naveen ritu singhal Richa Kaushikasha chaudhry Foram nancy singh;Pooja Sheeba Vijesh Sonam patel Dr.Dhanya Prajesh Shiny Vincent  Shipra Dang  Rebecca Prakash  Akshaya Naresh Shruti Giri Richa Chowdhary Foram#128518;&##128518;. Satyam Sharma  Rebecca Prakash  Akshaya Naresh Khushboo Chag Sheeba Vijesh Bhakti Bavishi Kamalini Rao Satyam Sharma Merline Thomson Dr. Payal M Dr.Dhanya Prajesh Prisha Lalwani

asha chaudhry Foram nancy singh;Pooja Sheeba Vijesh Sonam patel Dr.Dhanya Prajesh Shiny Vincent  Shipra Dang  Rebecca Prakash  Akshaya Naresh Shruti Giri Richa Chowdhary Foram#128518;&##128518;. Satyam Sharma  Rebecca Prakash  Akshaya Naresh Khushboo Chag Sheeba Vijesh Bhakti Bavishi Kamalini Rao Satyam Sharma Merline Thomson Dr. Payal M Dr.Dhanya Prajesh Prisha Lalwani (Mummasaurus) Sangeeta Sihag Parul Johari Tanuja Vaishali B Deepti Arora Priya Mahajan Reshma Gunjal Nisha Dayal Dr. Shilpitha Shanthappa Ellora Mohanty Biswal Priya Iyer Roopashree Siddireddy Rakhi Puri (beautyofmommying) Priyanka Maheshwari Sheeba Vijesh Pooja asha chaudhry Priya Sood Neha Agarwal Neelima Gujjeti aditi manja Prachi Sumira Bhatia Rebecca Prakash Sheeba Rizvi Garima Singla Bhrukuti Mistry Yogini Kandre Richa Chowdhary Nilofer shaikh Priya Iyer Naiyya Saggi Neha Agarwal nancy singh Sheeba Vijesh Sheeba Rizvi Rakhi Pu beri (beautyofmommying) durga salvi Sonu Prithvi Zegna Fayas Ellora Mohanty Biswal Prisha Lalwani (Mummasaurus) Harneet Khurana Dr.Dhanya Prajesh Dr. Shilpitha Shanthappa Dr. Payal M Foram; Rebecca Prakash Shipra Dang Akshaya Naresh Shiny Vincent Nisha Dayal Zeba Soudagar Roopashree Siddireddy Satyam Sharma Sangeeta Sihag(musicalmommy) Mamta Washist Prachi Ujjwal Mishra(SuperMommy) Sakshi Mahajan Richa Kaushik Nasreen Mansoor Pooja Dixit Gunjan Bhatla manvi bhandari Merline Thomson Yogini Kandre Priti Singh Amreen Parul Johari Sirisha Bhalla kanupriya dhingra sonia giri Garima Singla Gayatri Shipra Dang Sreya Sengupta Shweta Badwaik Deshmukh Sonam zarin Neha Kapoor Gill Nilofer Shaikh Khushboo Pitti Priya Yadav Nazia Hussain Shridevi Shilwant Nisha Dayal Urmila Gupta Rosh Tej Khushboo Pitti; Priti Singh Priya Sood Khushboo Chouhan Kartik Kujur Palisha Sawlani Ruth Timmy Verghese Ruchi Shrivastava Ruchi Srivastava Geethu Benny Ana Khan Vidya Rathod Neha Kapoor Gill Humera Mehtab priyanka sain Preethu Kaveti Komal Jangra Meena Patil Naina Kochar
Neeta Shetty Anitha Nair
Rashmi Ranjan Dwinkle Chauhan Kanika 07 Veda naveen ritu singhal Richa Kaushikasha chaudhry Foram nancy singh;Pooja Sheeba Vijesh Sonam patel Dr.Dhanya Prajesh Shiny Vincent  Shipra Dang  Rebecca Prakash  Akshaya Naresh Shruti Giri Richa Chowdhary Foram#128518;&##128518;. Satyam Sharma  Rebecca Prakash  Akshaya Naresh Khushboo Chag Sheeba Vijesh Bhakti Bavishi Kamalini Rao Satyam Sharma Merline Thomson Dr. Payal M Dr.Dhanya Prajesh Prisha Lalwani

asha chaudhry Foram nancy singh;Pooja Sheeba Vijesh Sonam patel Dr.Dhanya Prajesh Shiny Vincent  Shipra Dang  Rebecca Prakash  Akshaya Naresh Shruti Giri Richa Chowdhary Foram#128518;&##128518;. Satyam Sharma  Rebecca Prakash  Akshaya Naresh Khushboo Chag Sheeba Vijesh Bhakti Bavishi Kamalini Rao Satyam Sharma Merline Thomson Dr. Payal M Dr.Dhanya Prajesh Prisha Lalwani (Mummasaurus) Sangeeta Sihag Parul Johari Tanuja Vaishali B Deepti Arora Priya Mahajan Reshma Gunjal Nisha Dayal Dr. Shilpitha Shanthappa Ellora Mohanty Biswal Priya Iyer Roopashree Siddireddy Rakhi Puri (beautyofmommying) Priyanka Maheshwari Sheeba Vijesh Pooja asha chaudhry Priya Sood Neha Agarwal Neelima Gujjeti aditi manja Prachi Sumira Bhatia Rebecca Prakash Sheeba Rizvi Garima Singla Bhrukuti Mistry Yogini Kandre Richa Chowdhary Nilofer shaikh Priya Iyer Naiyya Saggi Neha Agarwal nancy singh Sheeba Vijesh Sheeba Rizvi Rakhi Pu beri (beautyofmommying) durga salvi Sonu Prithvi Zegna Fayas Ellora Mohanty Biswal Prisha Lalwani (Mummasaurus) Harneet Khurana Dr.Dhanya Prajesh Dr. Shilpitha Shanthappa Dr. Payal M Foram; Rebecca Prakash Shipra Dang Akshaya Naresh Shiny Vincent Nisha Dayal Zeba Soudagar Roopashree Siddireddy Satyam Sharma Sangeeta Sihag(musicalmommy) Mamta Washist Prachi Ujjwal Mishra(SuperMommy) Sakshi Mahajan Richa Kaushik Nasreen Mansoor Pooja Dixit Gunjan Bhatla manvi bhandari Merline Thomson Yogini Kandre Priti Singh Amreen Parul Johari Sirisha Bhalla kanupriya dhingra sonia giri Garima Singla Gayatri Shipra Dang Sreya Sengupta Shweta Badwaik Deshmukh Sonam zarin Neha Kapoor Gill Nilofer Shaikh Khushboo Pitti Priya Yadav Nazia Hussain Shridevi Shilwant Nisha Dayal Urmila Gupta Rosh Tej Khushboo Pitti; Priti Singh Priya Sood Khushboo Chouhan Kartik Kujur Palisha Sawlani Ruth Timmy Verghese Ruchi Shrivastava Ruchi Srivastava Geethu Benny Ana Khan Vidya Rathod Neha Kapoor Gill Humera Mehtab priyanka sain Preethu Kaveti Komal Jangra Meena Patil Naina Kochar
Neeta Shetty Anitha Nair
Rashmi Ranjan Dwinkle Chauhan Kanika 07 Veda naveen ritu singhal Richa Kaushikasha chaudhry Foram nancy singh;Pooja Sheeba Vijesh Sonam patel Dr.Dhanya Prajesh Shiny Vincent  Shipra Dang  Rebecca Prakash  Akshaya Naresh Shruti Giri Richa Chowdhary Foram#128518;&##128518;. Satyam Sharma  Rebecca Prakash  Akshaya Naresh Khushboo Chag Sheeba Vijesh Bhakti Bavishi Kamalini Rao Satyam Sharma Merline Thomson Dr. Payal M Dr.Dhanya Prajesh Prisha Lalwani

Actually it is not safe to use once the black or painted layer starts seperating.. hence, it is mandatory to use wooden spatulas instead of the steel ones if using non stick utensils..

I use. But i m very careful how we use and wash

Only by look it's nice, I use steel, aluminium and indaliam like olden; days.

Parul yes it is not safe to is cheaper ones in which later starts coming off... We use pigeon and use only wooden spatulas. And the use is minimum... We cook most of the stuff in iron kadhais and even rotis are made in iron tavas. Non stick is used to make only cheelas, dosas.

Its not safe. Have to replace with new one once the coating is gone.

Infact we use steel copper and non stick utensils

We use non stick for only dosa making.. kadai aluminium. Cooker steel wali.

As long as the coating is there its safe to use it with; wooden spatulas.; And it should be cleaned with a soft; scrubber. I use; loha kadai to cook; vegetables.; Non stick utensils; for; dosas,; chillas,; halwa,; pastas. I use steel cooker and; steel; idli maker.;; I have a hindalium kadai which is hardly used

I use non stick tawa only for dosa.
It is said that after some wear n tear the non stick pots n pans can be toxic. I am unsure of this infos authenticity.
But i prefer and use brass, iron utensils for cooking.

Heya
I use cast iron kadahi mostly .
Non stick only for pancakes nd stuff nd only of good quality once the black layer starts coming off we shouldnt use it ..

I do the same as above mentioned..👍

I use non stick for dosa and pasta

Dear.i make roti in iron tawa.i use steel, aluminum utensils.n for water I use mataki.

Nice question. Best is steel, iron and copper utensils.

Yes it's not safe I use only steel aluminum utensils

That's right,you can use hard anodised ones,or marble coated,they are better and doesn't have the plastic coating which is harmful.


Suggestions offered by doctors on BabyChakra are of advisory nature i.e., for educational and informational purposes only. Content posted on, created for, or compiled by BabyChakra is not intended or designed to replace your doctor's independent judgment about any symptom, condition, or the appropriateness or risks of a procedure or treatment for a given person.

Recommended Articles

Scan QR Code
to open in App
Image
http://app.babychakra.com/question/46244