Q:

2mah ke pregnet me kya sambhog kar sakte hmujhe koi jabab nahi mila