Q:

Kiy khana chahiye ki Koi problem n hoआपकौ कोनसा महीना चल रहा हैं ?