Q:

पोटावर जरा खाज होत आहे अन 6 महिना चालूझालाआहेमग संबंध ठेवावे की नको