Q:

Maji masik pali suru nahi jali. Maja mulaga 1varsh 6 mahinyach jalay uapay sanga paz