Q:

Patni ke operation ke take pak jaye to kya karna chahiyeDoctor ko dikhana chahye aur dwa leni chahye