குழந்தையின் வளர்ச்சி மைல்கற்கள்: 7-8 மாதங்கள்

cover-image
குழந்தையின் வளர்ச்சி மைல்கற்கள்: 7-8 மாதங்கள்

ஏழு மாதங்கள்

 

  1. செயல்திறன் மேம்பாடு

உட்கார வைக்கும்போது, சிறிது நேரத்திற்கு அவள் அதே நிலையில் விழாமல் இருக்க முடியும்.

 

அவள் படுத்திருக்கும் போது, அவள் கால்களுடன் விளையாடலாம்; அவள் வாயில் அவளது கால்விரலைக் கூட வைக்கலாம்.

அவள் வயிற்றின் மீது படுத்திருக்கும் போது, அவர் ஒரு பொம்மையை பிடிப்பதற்கு முன்னோக்கி செல்ல முயற்சிக்கலாம்.

அவள் இப்போது எல்லா பொருள்களையும் அவளுடைய வாயில் போடலாம் மேலும் ஒரு ரொட்டியை கூட தானே உண்ண முடியும்.

 

  1. புலனுணர்வு மற்றும் சமூக பொறுப்பு

ஒரு பொருல் தரையில் விழுந்தால், அவள் கண்களால் அதைப் பின் தொடர்கிறாள் மற்றும் அவள் அதை கண்டுபிடிக்கும் வரை அந்த திசையில் பார்த்துக்கொண்டே இருக்கிறாள்.

இப்போது அவர் 'பீக்-ஏ-பூ' போன்ற எளிய விளையாட்டுகள் விளையாடலாம் மற்றும் அவற்றை அனுபவிக்க முடியும்

 

Source: themielkeway.net

 

  1. பேச்சு

அவள் இப்போது ஒரு சில எழுத்துக்களை சேர்க்க முயற்சி செய்யலாம் மற்றும் 'டா-டா' என்று சொல்லலாம் அல்லது தனித்தனியாக 'மா', 'கூ' அல்லது 'தா' எனவும் சொல்லலாம்.

 

எட்டு மாதங்கள்

 

  1. செயல்திறன்  மேம்பாடு

உட்கார வைக்கும்போது, குழந்தை இப்போது நீண்ட நேரத்திற்கு விழாமல் உட்கார முடியும்.

அவளது வயிற்றின் மீது படுத்திற்கும் போது, உங்கள் பிள்ளை இப்போது ஒரு கோணத்தில் பொருத்தப்பட்ட ஒரு பொருளை அடைவதற்கு அவள் முயற்சி செய்து தனது நிலையை மாற்றிக் கொள்ளலாம் ஆனால் நேர் எதிராக அல்ல.

 

  1. புலனுணர்வு மற்றும் சமூக பொறுப்பு

குழந்தை ஒரு பொம்மையுடன் விளையாடும் போது, ஒரு துணியால் அதை மூடுங்கள். அவள் மீண்டும் பொம்மையை பெற துணியை நீக்க முயற்சிப்பாள்.

இப்போது அவர் அந்நியர்களைப் பார்த்து பயம் அடைவது போல நடந்துகொள்ளலாம் மற்றும் பொதுவாக அதிக எரிச்சல் அடையலாம்.

 

Source: fitmamarealfood.com

 

  1. பேச்சு

அவள் இப்போது சத்தமாக ஒலிகளை விட மென்மையான கிசுகிசு குரலில் பேச முயற்சி செய்வதைத் தவிர எதுவும் புதியது இல்லை.

ஆதாரம்: புத்தகம் - டாக்டர் ஆர். கே. ஆனந்த் அவர்களின் குழந்தை பராமரிப்புக்கான வழிகாட்டி

 

#babychakratamil
logo

Select Language

down - arrow
Personalizing BabyChakra just for you!
This may take a moment!