மேம்பாட்டு மைல்கற்கள்: 25-30 மாதங்கள்

மேம்பாட்டு மைல்கற்கள்: 25-30 மாதங்கள்

15 Mar 2019 | 1 min Read

Medically reviewed by

Author | Articles

மேம்பாட்டு மைல்கற்கள் : 25 முதல் 30 மாதங்கள் வரை

 

25 முதல் 30 மாதங்கள் வரை குழந்தையின்  வளர்ச்சியை கையாள்வது பற்றிய அனைத்து தகவல்களும் எப்படி இருந்தாலும், அது முழுமையாக வேறுபட்ட விஷயமாகும்.

 

இரண்டாவது பிறந்தநாளுக்குப் பிறகு, குழந்தையின் வளர்ச்சி மிகவும் அற்புதமான கட்டத்திற்கு நுழைகிறது. குழந்தையின் மன திறன்கள் அதிவேகமாக வளர்ந்து, வடிவங்கள், வண்ணங்கள், அளவு, அளவினை போன்ற சுருக்க கருத்துகளைப் பற்றி மேலும் ஆராயத் தொடங்குகிறது. குழந்தை இப்போது புதிர்கள் தீர்ப்பது, மணல் விளையாட்டு, மற்றும் புத்தகங்கள் வாசிப்பது போன்றவற்றில் ஆர்வம் செலுத்துகிறது. அவர் திறன் துறைகளில் இன்னும் சிறந்தவராக இல்லாமல் இருந்தாலும், அவர் தனது நம்பிக்கையையும் சுய மரியாதையும் உருவாக்குவதற்கு நேரத்தை செலவழித்து, முன்பள்ளிக்கு செல்வதற்கு தயாராகிறது. வயது 25 முதல் 30 மாதங்களுக்குள் குழந்தைகள் கடக்க வேண்டிய பல்வேறு வளர்ச்சி  மற்றும் மேம்பாட்டின் வரையறைகளை ஒரு முறை பாருங்கள்.

 

குழந்தையின் சமூக மற்றும் உணர்ச்சி மேன்பாடு

 

 

இந்த காலகட்டத்தில், ஒரு 3 வயது குழந்தை, நண்பர்களை உருவாக்குவதற்கும், மற்ற குழந்தைகளுடன் விளையாடுவதற்கும், சமூகத்தில் ஆர்வம் காட்டுவதற்கும் ஒரு ஆர்வம் காட்டுவர். ஊடாடும் விளையாட்டுகள் விளையாடுவதற்கு ஆர்வத்தை அதிக நேரத்தை செலவழிப்பதற்கும் அவர் காணப்படுவர்

 

 • குழந்தைகள் அன்னியர்களைவிட பழக்கமானர்வர்களிடம் மிகவும் வசதியாக இருப்பார்கள்.

 

 • சிறு குழந்தைகள் இணை விளையாடுவதில் மகிழ்ச்சியடைவார்கள்.

 

 • குழந்தைகள் நகைச்சுவை உணர்வை உருவாகி, மேலும் நகைச்சுவைகளுக்கு பெரும்பாலும் சிரிப்பை காணலாம்.

 

 • அவன்/அவள் மேலும் பொம்மைவுடன் இணைக்கப்பட்டும், ஒரு பிரியமான பொம்மையை கொண்டிருக்கலாம்.

 

 • அவர்கள் பாசாங்கு விளையாட்டு மூலம் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தலாம்

 

இந்த காலத்தின்போது குழந்தைகளில் செயல்திறன் மற்றும் அறிவாற்றலின் மேம்பாடு

 

 

இந்த வயதுவந்த ஒரு குழந்தையிடம் காணப்படும் பொதுவான அறிவுசார் மாற்றங்கள்:

 

 • இந்த வயதின் போது குழந்தைகள் “என்ன”, “எங்கே” போன்ற வினாக்களுக்கு பதிலளிக்க முடியும். அவர்கள் மேலும் “விரைவில்”, “இப்போது” அல்லது “பின்னர்” போன்ற சொற்களை புரிந்துக்கொள்ளாம்

 

 • அவர்கள் மறைக்கப்பட்ட பொருட்களை அடையாளம் காண முடியும்

 

 • கழிப்பறை மற்றும் சாதாரணமான பயிற்சி தொடங்க வேண்டும்

 

 • அவர்கள் ஒரு பெட்டியில் அல்லது ஒரு மரத்தின் பின் போன்ற வெவ்வேறு இடங்களில் மறைந்திருக்க விரும்புவார்கள்

 

 • அவர்கள் கையால் ஒரு பந்தை தூக்கி எறிய முடியும்.

 

 • அவர்களின் முழு கைகளால் பிடித்திருக்கும் வண்ணத்தீட்டுக்கோலை கொண்டு அவர்கள் கிறுக்க முடியும்.

 

 • அவர்கள் இடையில் பொருள்களின் பல்வேறு வடிவங்கள் மற்றும் அளவுகளின் இடையில் உள்ள வேறுபாடுகளை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது.

 

குழந்தை வளர்ச்சியின் காலநேரம்

வயது 3 இல் ஏற்படுகின்ற குழந்தை வளர்ச்சியைப் விவரமாக பார்ப்போம்.

 

வயது

 

 

கற்றுக்கொண்ட திறன்கள்

(பெரும்பாலான குழந்தைகளால் என்ன செய்ய முடியும்)

வளர்ந்துவரும் திறன்கள் (பாதி அளவு குழந்தைகள் என்ன பாதியாக செய்ய முடியும்)

மேம்பட்ட திறன்கள் (ஒரு கையளவில் உள்ள குழந்தைகள் மட்டும் என்ன செய்ய முடியும்)

25 மற்றும் 26 மாதங்கள்

ஆடைகளை கழற்ற முடியும்

பல உடல் பாகங்களின் பெயர்களை கூற மூடியும்

மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட செங்கற்களின்  கோபுரங்களைக் கட்டலாம்

மென்மையான குதிகால்-பெருவிரலின் இயக்கத்துடன் நடக்கிறது

உதவியுடன் பற்கள் துலக்கும்

அவர்கள் கைகளை சொந்தமாக கழுவுவார்கள் (உலர் வைக்க உதவி தேவைப்படும்)

பந்தை தூக்கி எறிய முடியும்.

ஆடைகளை சொந்தமாக அணிந்துக் கொள்ளகிறது

‘நீ’ மற்றும் ‘நான்’ போன்ற பிரதிபெயர்களை பயன்படுத்துகிறது

ஒரு செங்குத்தான கோட்டை வரைய முடியும்

பெரும்பாலான நேரத்தில் தெளிவாக பேசுகிறது

27 மற்றும் 28 மாதங்கள்

 

ஆடைகளை அணிந்து கொள்ளகிறது

பெரும்பாலான நேரத்தில் தெளிவாக பேசுகிறது

இரு பாதங்களை கொண்டு நிலத்தில் இருந்து குதித்கிறது

கதவுகளை திறக்கும்

பெரிய, சிறிய, மென்மையான போன்ற பல உரிச்சொற்களை புரிந்துக்கொள்ள முடியும்

ஒரு செங்குத்தான கோட்டை வரைய முடியும்

பல செங்கற்களின் ஒரு கோபுரத்தை உருவாக்க முடியும்

ஒரு காலில் சமநிலையாக நிற்க முடியும்

செங்குத்தான கோட்டை வரைய முடியும்

அகரவரிசையின் எழுத்துக்களை அடையாளம் காண தொடங்குகிறது

29 மற்றும் 30 மாதங்கள்  

உதவியுடன் தனது பற்களை துளக்க முடியும்

சுயமாக கைகளை கழுவி, உலர வைக்க முடியும்

செங்குத்தான கோட்டை எளிதாக வரைகிறது

ஒரு காலில் சமநிலையாக நிற்கிறது

ஒரு வட்டத்தை வரைய முடியும்

ஒரு சட்டையை அணிந்து கொள்கிறது

ஒரு நிறத்தின் பெயரை கூற முடியும்

ஒரு நண்பனின் பெயரை கூற முடியும்

 

 • ஒவ்வொரு குழந்தைகளும், இந்த திறன்களை அவரது / அவளது சொந்த வேகத்தில் வளர்த்துக்கொள்கிறது. எனினும், பரிந்துரைக்கப்பட்ட மைல்கற்கள் படி 3-4 வாரங்கள் தாண்டி எந்த தாமதங்கள் இருந்தால், உங்கள் குழந்தை மருத்துவர் காண்பது சிறந்தாகும். குழந்தைகளின் மைல்கற்கள் ஆனது உங்கள் குழந்தையின் வளர்ச்சியைக் கண்டறிய கூடிய மிகவும் எளிதான தேரிந்திருக்கும் வழியாகும்.

 

நிபந்தனைகள்:

 

இந்த கட்டுரையில் உள்ள தகவல்களானது தொழில்முறை மருத்துவ ஆலோசனைகள், அறுதியிடல் அல்லது சிகிச்சைக்கு பதிலாக குறிக்கப்பிடவில்லை, எப்போதும் உங்கள் மருத்துவரின் ஆலோசனையைத் நாடுங்கள்.

 

#babychakratamil

A

gallery
send-btn

Related Topics for you

Suggestions offered by doctors on BabyChakra are of advisory nature i.e., for educational and informational purposes only. Content posted on, created for, or compiled by BabyChakra is not intended or designed to replace your doctor's independent judgment about any symptom, condition, or the appropriateness or risks of a procedure or treatment for a given person.