மேம்பாட்டு மைல்கற்கள்: 37-42மாதங்கள்

மேம்பாட்டு மைல்கற்கள்: 37-42மாதங்கள்

15 Mar 2019 | 1 min Read

Medically reviewed by

Author | Articles

மேம்பாட்டு மைல்கற்கள் : 37 − 42 மாதங்கள்

 

அதாவத 37 முதல் 42 மாதங்களில் இருந்து முன்பள்ளி செல்லும் உங்கள் குழந்தைகள் எதை முன்னோக்கி இருக்கிறது?

 

ஒவ்வொரு அம்மாவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள் ஏனென்றால், அவர்களது முன்பள்ளி செல்லும் குழந்தைகள் குறும்பு நிறைந்த 2 வயதை தாண்டி விட்டார்கள் என்று, அடுத்த சில ஆண்டு உங்கள் குழந்தைக்கு அற்புதமான ஆண்டுகள் ஆகும். உங்கள் குழந்தை இப்போது மெதுவாக உங்களிடம் கேட்டு மற்றும் சிறிது முதிர்ச்சியடைவார். இந்த கால கட்டத்தில் அவளது கற்பனை மற்றும் படைப்பாற்றலை  உலகின் மேல் வைக்க வேண்டும்.

 

இந்த கால கட்டத்தில் உருவாக்கப்பட்ட உடல்சார்ந்த மற்றும் செயல்திறன் மைல்கற்கள் எவை?

 

இந்த கால கட்டத்தில் மிகப்பெரிய உடல் வளர்ச்சி ஏற்படுகிறது. இப்போது உங்கள் குழந்தை நடக்க தொடங்கியுள்ளது அதேபோல், படிக்கட்டுகளில் ஏறவும் மற்றும் இறங்கவும் தொடங்கி உள்ளது. இங்கே உங்கள் குழந்தையின் செயல்திறன் பட்டியல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:

 

 • படிக்கட்டுகளில் மேலேயும் கீழேயும் நடக்க ஒரு  அடிக்கு ஒரு அடி மாற்று பாதங்களைப் பயன்படுத்துவர்

 

 • நடைவண்டியுடன் நடக்கும்

 

 • மூன்று சக்கர வண்டியில் பயணம் செய்வர்

 

 • உதைகும், உருளும் மற்றும் ஒரு பந்தை வீசும்

 

 • அதிக தன்னம்பிக்கையுடன் ஓடுவர்

 

 • விழாமல் மேலும்

 

 • ஒரு அடிக்கு 2-3 முறை தத்தி தத்தி நடப்பர்

 

 • கழிப்பறையை பயன்படுத்துகின்றனர்

 

இங்கே 3 ஆண்டுகளுக்கு சிறந்த செயல்திறன் மைல்கற்கள் பட்டியல் உள்ளது, உங்கள் குழந்தை 37- 42 வயது மாதங்களில் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும்:

 

 • சிறிய பொருள்களை எளிதில் கையாளுதல் மற்றும் புத்தகத்தின் பக்கத்தை மாற்ற முடியும்

 

 • சதுர நகல்கள், குறுக்கு மற்றும் வட்ட வடிவங்கள் தெரியும்

 

 • பொம்மைகள் அல்லது செங்கற்களுடன் ஒரு கோபுரத்தை உருவாக்கும்

 

 • துணையில்லாமல் ஆடை அணிவார்கள்

 

 • மணிகளை 1 அங்குலம் வரை கோக்க முடியும்

 

என் குழந்தையின் உடல் மற்றும் செயல்திறன்களை எவ்வாறு மேம்படுத்தலாம்?

 

 

இங்கே 3 ஆண்டுகளுக்கு மொத்த செயல்திறன் நடவடிக்கை பட்டியல் உள்ளது, நீங்கள் உங்கள் குழந்தையை அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டால் அவரது செயல் திறனை மேம்படுத்துவதற்கு உதவ முடியும்:

 

 • உங்கள் குழந்தையை ஒரு தோட்டத்திற்கு அழைத்துச் செல்லுங்கள், மேலும் அங்கே மூன்றுசக்கர வண்டியை உபயோகிக்க விடவும் அதேசமயம், நீங்கள் அதே பக்கத்தில் குழந்தையுடன் சீராக ஒடுதல் அல்லது நடைபயிற்சி செய்யவும்

 

 • பந்துடன் விளையாடுவது  – அவனிடம் இருந்து பந்தை தூக்கிபோட சொல்லுங்கள் மற்றும் நீங்கள் பந்தை பிடித்தவுடன் அவன் பிடிப்பதற்கு மீண்டும் தூக்கிபோடுங்கள்

 

 • அவனுடன் குறிச்சொல் விளையாட்டை விளையாடுங்கள்

 

 • அவனை ஒரு தோட்டத்திற்கு அழைத்து செல்லுங்கள் மற்றும் அவனுடன் தோட்டத்தில் உள்ள விளையாட்டு பொருள்களான ஊஞ்சல்கள், சருக்குமரம், சீஸா மற்றும் பல விளையாட்டுகளை விளையாடவும்

 

இவற்றுடன், முன்பள்ளி செல்லும் குழந்தைகளுக்கு நல்ல செயல்திறன் நடவடிக்கைகள் உள்ளன, அது அவர்களின் நல்ல செயல்திறனை வளர்த்து மேலும் சுறுசுறுப்பாக மாற்றுகிறது.

 

 • அவனுக்கு நல்ல கையாளுதல் திறனை வளர்ப்பதற்க்கு பெரிய புதிரை கூட்டி சேர்க்கும் விளையாட்டை கொடுக்கவும்.

 

 • வடிவங்களைக் கொண்ட ஒரு வரைபட புத்தகத்தை அவனுக்குக் கொடுங்கள் மீண்டும் அதே மாதிரி அவனை வரைய சொல்லுங்கள்.

 

 • இது நல்ல செயல்திறன்களையும் மற்றும் 3 வயதில் அவன் வரைந்த வரைபடத்தின் மைல்கற்களை கடந்து போக மேம்படுத்துகிறது.

 

 • அவனை உங்கள் துணிகளை மற்றும் காலணிகளை உடுத்த அனுமதியுங்கள்.

 

எந்த அறிவாற்றல் மற்றும் மொழி முன்னேற்றங்கள் என் குழந்தையில் நடக்கிறது?

 

3 வருட வயதில் அறிவாற்றல் வளர்ச்சி பின்வரும் மைல்கற்களை உள்ளடக்கியது:

 

 • சிறிய வண்ணங்களை சரியாக பெயரிடுவது

 

 • அவனிடம் கூறப்பட்ட கதைகளின் சில பகுதிகளை நினைவுக் கூறுவது

 

 • வடிவம் மற்றும் வண்ணம் மூலம் வகைப்படுத்தப்பட்ட பொருள்கள்

 

 • வயதுக்கு-பொருத்தமான புதிர்களை முடிப்பது

 

 • கற்பனை விளையாட்டுகளில் ஈடுபடுவது

 

 • ஒரு எழுத்துக்களை சொல்வார்கள் மற்றும் பாடுவார்கள்

 

3 வயது குழந்தையின் பேச்சு திறன் மைல்கற்கள் பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்கியவை:

 

. தெளிவாக பேசுவார்கள்

 

. அவனுடைய பெயர் மற்றும் வயதை கூறுவார்கள்

 

. எளிய வினாக்களுக்கு விடையளிப்பார்கள்

 

. ஒரு கதைகளின் சில பகுதிகளை கூறுவார்கள்

 

. சிறிய வரிகளை கூறுவார்கள்  (5 முதல் 6 வார்த்தைகளுக்கு மேல் உள்ளது)

 

. ஒரு எளிய பாடல் அல்லது ஒரு ரைம்மை பாடுவார்கள்

 

என் குழந்தையின் மொழி மற்றும் அறிவாற்றல் திறன்களை எவ்வாறு மேம்படுத்தலாம்?

 

இதே போன்ற நடவடிக்கைகளை பயன்படுத்தி மொழி மற்றும் அறிவாற்றல் வளர்ச்சியை கூர்மைப்படுத்தப்படலாம்

 

 • எளிய விடைகளை கொண்ட வினாக்களை உங்கள் குழந்தையிடம் கேளுங்கள்

 

 • ரைம்ஸ்கள் பயிற்சி

 

 • நீங்கள் உங்கள் குழந்தையிடம் ஒரு கதையை சொல்லி அதை திரும்ப சொல்லுமாறு சொல்லவும்.

 

 • ஒரு புத்தகத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அதிலிருந்து, ஒரு கதையை முழுமையாக கூறிவிட்டு  சில கேள்விகளை உருவாக்கி குழந்தையுடன் சேர்ந்து விடையை கண்டுபிடியுங்கள்

 

 • கடந்த நிகழ்வுகள் பற்றி அவனுக்கு நினைவுபடுத்தவும்

 

37 மாதங்களில் முன்பள்ளி செல்லும் குழந்தைக்கு சமூகம் மற்றும் உணர்ச்சி வளர்ச்சியில் என்ன நடக்கிறது?

 

உங்கள் 3 வயது குழந்தைக்கு சமூக மற்றும் உணர்ச்சி வளர்ச்சிகளில் நடப்பது

பின்வருமாறு:

 

 • புதிய அனுபவங்களில் ஆர்வம் உள்ளது

 

 • மற்ற குழந்தைகளுடன் இணைவது மற்றும் விளையாடுவது

 

 • மற்றவர்களின் உணர்ச்சிகளை புரிந்து கொள்கின்றனர்

 

 • அவனது பொம்மைகளை காட்டுகிறான் அல்லது கொடுக்கிறான்

 

 • குழு விளையாட்டுகளில் ஈடுபடுகிறான்

 

 • குறைந்தபட்ச மோதல்களுடன் கூட்டாளியுடன் விளையாடுகிறான்

 

 • உரையாடல் விளையாட்டை விளையாட நேசிக்கிறான்

 

 • அவனது உணர்ச்சிகளை சொற்கள் மூலம் வெளிப்படுத்துகிறான்

 

 • நிலையான-தகுந்த மனநிலையை கொண்டிருப்பது

 

 • அவனது பாலினத்தை புரிந்துகொள்கிறான்

 

 • “அம்மா – அப்பா” விளையாட்டு

 

 • உண்மை மற்றும் கற்பனை இடையில் வேறுபாடு காண்பது கடினம்

 

மறுப்பு:

 

கட்டுரையில் உள்ள தகவல் தொழில்முறை மருத்துவ ஆலோசனை, நோய் கண்டறிதல் அல்லது சிகிச்சையின் ஒரு மாற்றாக இருக்க வேண்டும் என்று நோக்கமோ அல்லது குறிக்கப்படவோ இல்லை. எப்போதும் உங்கள் மருத்துவரின் ஆலோசனையைத் தேடுங்கள்.

 

#babychakratamil

A

gallery
send-btn

Related Topics for you