• Home  /  
  • Learn  /  
  • ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು : 11 – 12 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ
ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು : 11 – 12 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ

ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು : 11 – 12 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ

17 May 2019 | 1 min Read

Medically reviewed by

Author | Articles

ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು

  1. ಮೋಟಾರು ಬೆಳವಣಿಗೆ

 

ದೃಢವಾದ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ತನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿರುವಾಗ. ಅವಳನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳು ಅವಳು ತನ್ನ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುಕೊಳುತ್ತಾರೆ.

 

ಮಗು ಇದೀಗ ದಪ್ಪ ಪುಟಗಳಿರುವ ಪುಸ್ತಕದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ತೆರುಯುತ್ತಾಳೆ. ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಒರಗಿಕೊಂಡು, ಅವಳು ಈಗ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ಕ್ರಯಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾಗದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಅವಳು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಗೀಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾಳೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೇರೆಯವರು  ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗ, ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ.

 

  1. ಗ್ರಹಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

 

ಅವಳ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ನಗುವುದಾದರೆ, ಆಕೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತಾಳೆ; ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಅವಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾಳೆ. ಯಾವುದೇ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಈಗ ಅವಳು ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಪೀಕ್ಬೂ ಆಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಾಳೆ  . ಅವಳು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾಳೆ.

 

ಅವಳು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ತಾನಾಗಿಯೇ ತಿನ್ನಲು ಬಯಸುವುದನ್ನು ನಿಮ್ಮ  ಮಗು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಅವಳು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ.

 

ಅವಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನೀವು ಪ್ರಲೋಭಿಸಬಹುದು. ಅವಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಅವಳು ತಾನಾಗಿಯೇ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅವಳು  ತಿನ್ನಲು ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬಹುದು. ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಆಕೆಗೆ ಅವಲಂಬನೆಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನೀವು ಬಹುಶಃ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

 

ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾಜಿನ ಗ್ಲಾಸಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪಿನ್ನಿಂದ ಕೂಡ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಕಲಿತಿರುತ್ತಾರೆ.

 

  1. ಭಾಷಣ ಕಲಿಕೆ

 

ಮಗು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಆಕೆಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ಅರ್ಥದೊಂದಿಗೆ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅವಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಅಥವಾ ಗಾಜಿನೊಳಗೆ ತಂದದನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಅವಳುಮಮ್ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

 

ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳು

  1. ಮೋಟಾರು ಬೆಳವಣಿಗೆ

 

ಮಗು ಈಗ ಯಾರ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ,ಅವಳು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಕೆಲವೇ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ 11 ರಿಂದ 13 ತಿಂಗಳುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ನಂತರ ನಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

 

  1. ಗ್ರಹಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

 

ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯು ಈಗ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಅವಳು ಈಗ ಸ್ವತಃ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೀವು ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಕರಿಸಬಹುದು. ಅವಳುನೋಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತುನೋಎಂದಾಗ ಅವಳ ತಲೆಯನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಬಹುದು. ಅವಳು ಈಗ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕುಕ್ರೀತಿಯ ಸರಳ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವಳು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ತನ್ನ ಕೈ ಅಥವಾ ಕಾಲನ್ನು ನೇರಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅವಳು ಈಗ ಅಪರಿಚಿತರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆ ಪಡುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ತೆರಳುವಾಗ ಅಳುತ್ತಾ ಕೂಗಬಹುದು.

 

  1. ಭಾಷಣ ಕಲಿಕೆ

 

ಮಗು ಈಗ ನೀವು ಮಾತನಾಡುವದಾದಾಅಥವಾಮಾಮಾರೀತಿಯ ಪದಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸಬಹುದು. ಅವಳು 1 ಅಥವಾ 2 ಪದಗಳನ್ನು ಅರ್ಥದೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗಮಾಮಾಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

 

ಹಂತದಲ್ಲಿ  ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದು ಏನಂದರೆ, ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೂ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಪದವನ್ನು 2 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ , ನಾವು 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ:

 

  1. ಮಗುವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ?
  2. ಅವಳಿಗೆ ಸರಳವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಾಳೆಯೇ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ:  ಫ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವಳು ತನ್ನ ಬೆರಳನ್ನು ಅದರ ಕಡೆಗೆ ತೋರಿಸುವಳು.

 

ಎರಡೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳು ಸಕಾರತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾನು ತಾಯಿಗೆ ಆಕೆಯ ಮಗುವು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ತಮಾಷೆಯಾಗಿ, ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ: ‘ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯಿದೆ. ನಂತರ, ಅವಳು ನಿಮಗೇ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾಳೆ.

 

#babychakrakannada

A

gallery
send-btn

Related Topics for you