ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು – 13 -18 ತಿಂಗಳು

ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು – 13 -18 ತಿಂಗಳು

17 May 2019 | 1 min Read

Medically reviewed by

Author | Articles

13-18 ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ:

 

ಹೊತ್ತಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಅಂಬೆಗಾಲಿಡುವವ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿನಚರಿಗೆ ಒಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಈಗ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಆಡಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

 

ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಭೌತಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಯಾವುವು?

 

ಇದೀಗ ಚಿಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಓಡುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ತಮಗೆ ಏನು ಏಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ರೀತಿ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅವರು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಅಂಚುಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಜಿನ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಕುರ್ಚಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವ ಸಮಗ್ರ ಮೋಟಾರ್ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:

 

 • ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ತನ್ನದೇ ಆದ ನಿಂತಿರುವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು.
 • ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
 • ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಓಡಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
 • ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಾರೆ.
 • ತಾನಾಗಿಯೇ ಬಟ್ಟೆ ಕಳಚುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅವರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

 

ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಮಗುವಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೋಟಾರು ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:

 

 • ಪಿನ್ಸರ್ ಹಿಡಿತವು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ (ತೋರು ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಬಳಸಿ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ).
 • ಒಂದು ಚಮಚವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಯಂಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

 

. ಒಂದು ಕಪ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ.

 

 • ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟಗಳನ್ನು ತಿರುವು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.
 • ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾರೆ.

 

ನನ್ನ ಮಗುವಿನ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಚಲನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸುವುದು?

 

ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಸಮಗ್ರ ಮೋಟಾರ್ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಮಗ್ರ ಮೋಟಾರ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:

. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ತೂತುಗಳಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. ಅವರು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.

. ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಿ, ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆವುದು ಅಥವಾ ಒದೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ, ಅವನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತಾನೆ.

. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ.

 

 • ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ.

 

ನಿಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಮೋಟಾರು ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉತ್ತಮ ಮೋಟಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:

 

. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಜಿಗ್ಸಾ ಪದಬಂಧಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ.

 

 • ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಬರೆಯಲು ಮತ್ತು ಗೀಚಲು ಒಂದು ಕಾಗದ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಯಾನ್ ನೀಡಿ, ಕ್ರೆಯಾನ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ.
 • ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ಕೈ ಆಟಗಳನ್ನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಡಿ.
 • ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ.
 • ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ. ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಅದರೊಳಗಿಂದ ಸುರಿಯಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ತುಂಬಲು ಅವನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ.

 

ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಅರಿವಿನ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಯಾವುವು?

 

ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅರಿವಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:

 

 • ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಚಮಚ ಮುಂತಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ತಿಳಿದಿರುವುದು.

 

. ಆಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನೈಜ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆಟಿಕೆಗಳ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.

 

 • ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಗೀಚುತ್ತಾರೆ.

. “ನಿಂತುಕೋನಂತಹ ಸರಳ ಮೌಖಿಕ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

 

ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಭಾಷಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇವೆ:

 

 • ಈಗ ಅವರು ಹಲವಾರು ಒಂಟಿ ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
 • ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • ಇಲ್ಲಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತಲೆಯನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • ಹಾಯ್ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೈಯಲ್ಲಿಹಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
 • ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದು ಏನೆಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.
 • ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

 

ನನ್ನ ಮಗುವು ತನ್ನ ಅರಿವಿನ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು?

 

ಜ್ಞಾನಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ವರ್ಧನೆಯು ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಬೇಕು, ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಭಾಷಾ ಮತ್ತು ಅರಿವಿನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

 

 • ನಿಮ್ಮ ಮಗುನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನರ್ಸರಿ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ.

 

. ದಿನದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ.

 

 • ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
 • ಆಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸಿ.
 • ಅವನ / ಅವಳ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಕಲಿಸಿ.
 • ಅವರಿಗೆ ಸರಳ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ.

 

ಉದಾ: ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸರಳ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಅವರು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ

 

13 ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಯಾವುವು?

 

ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು 13 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದರೆ, ಇವುಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು:

 

 • ಅವರ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
 • ಉದ್ವೇಗ ಕೋಪೋದ್ರೇಕವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • ದೊಡ್ಡವರೊಂದಿಗೆ ಆಡಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಅಳುತ್ತಾರೆ.
 • ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
 • ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಆತಂಕ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಅಪರಿಚಿತರಿಗೆ ಹೆದರುತ್ತಾನೆ.

 

. ನೆಲದ ಅಥವಾ ಟೇಬಲ್ ಒರೆಸುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

 

 • ತಾನು ಬಯಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ.

 

ನನ್ನ ಮಗುವಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬಹುದು?

 

ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇತರ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಅಪರಿಚಿತರೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

 

 • ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಅಪ್ಪುಗೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಗಳ್ಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಅವನನ್ನು ಮುದ್ದಾಡಿ.
 • ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಸಮಯ ಕೊಡಿ.
 • ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನ ಇತರ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಮತ್ತು ಅವನ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಇತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಲು ಅಥವಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿಸಿ.
 • ನಿಮ್ಮ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ಭಾವನೆ ಬರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
 • ತನ್ನ ಆಟಿಕೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವಂತಹ ಧನಾತ್ಮಕ ಬಲವರ್ಧನೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಚಿಕ್ಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿ.

 

#babychakrakannada

A

gallery
send-btn

Related Topics for you

Suggestions offered by doctors on BabyChakra are of advisory nature i.e., for educational and informational purposes only. Content posted on, created for, or compiled by BabyChakra is not intended or designed to replace your doctor's independent judgment about any symptom, condition, or the appropriateness or risks of a procedure or treatment for a given person.