ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದರೇನು?

ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದರೇನು?

1 Jul 2019 | 1 min Read

Medically reviewed by

Author | Articles

ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಗಳು ಇವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಸವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಸವದ ನೋವಿನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸವವನ್ನು ಸಾಧ್ಯಮಾಡಲು ಆದರ್ಶ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಳಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರಸವವನ್ನು ನಯವಾಗಿ ಆಗುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ  ಮಾಡಬಹುದು.

ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಸವವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುವು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ? ಸರಿ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಕೋಚನ ಒತ್ತಡದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕ ನಿಮ್ಮ ಜರಾಯುವಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇಯೇ ಎಂದು ಒಂದು ಸಂಕೋಚನದ ಒತ್ತಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಗುವಿನ ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂಕೋಚನದ ಒತ್ತಡದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದೀರೊ ಎಲ್ಲಾ ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

 

 

ಸಂಕೋಚನದ ಒತ್ತಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು?

ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ, ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಗಳು ಪ್ರಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಬಹುದು. ಇದರ ತೀವ್ರತೆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸವದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಜರಾಯುವಿನಿಂದ ರಕ್ತದ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಶಿಶುಗಳು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದಾಗ್ಯು ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಮ್ಲಜನಕ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದ ಪೂರೈಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಗುವಿನ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಮಂದವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಸಂಕೋಚನದ ಒತ್ತಡದ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಮಗುವು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಎಂದು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಾಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

 

ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಧಾನ

ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಒತ್ತಡ ಅಲ್ಲದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಗುವಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಕೋಚನದ ಒತ್ತಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ:

 

ತೊಟ್ಟುಗಳ ಉದ್ದೀಪನ

ಈ ವಿಧಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೊಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸಂಕೋಚನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ 3 ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಗಳನ್ನು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ತೊಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಕೋಚನವು 40 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿಂದ 1 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು.

 

ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಸವಾಲು ಪರೀಕ್ಷೆ (ಓಸಿಟಿ)

ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಸವಾಲು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀವು 3 ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಗಳು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಉದ್ದೀಪನ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೋಸ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ನಿಮ್ಮ ತೋಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿದಮನಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (ಐವಿ) ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆ ಮಾನಿಟರ್ ಸಂಕೋಚನವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಗುವಿನ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಓದುತ್ತದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಮಾಡಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

 

 

ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ?

ಸಂಕೋಚನದ ಒತ್ತಡ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿವೆ:

 

ಋಣಾತ್ಮಕ

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಹೃದಯದ ಬಡಿತವು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅದರ ದರವನ್ನು 3 ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಗಳು ಪ್ರತಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

 

ಗುಣಾತ್ಮಕ

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಹೃದಯದ ಬಡಿತದ ದರವನ್ನು 3 ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಗಳು ಪ್ರತಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗುವುದು.

 

ಇಕ್ವಿವೋಕಲ್-ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಮಿಯಿತ ಮಂದಗತಿಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದಕ್ಕೆ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

 

ಇಕ್ವಿವೋಕಲ್-ಟಾಚಿಸಿಸ್ಟೋಲ್

ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಸಂಕೋಚನವು ಪ್ರತಿ 90 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಮಂದಗತಿಯ ಮರಿಣಾಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

 

ಇಕ್ವಿವೋಕಲ್-ಅತೃಪ್ತಿಕರ

ಜಾಡಾನು ಯಾವಾಗ ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮೂರು ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಗಳು 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಪರಿಣಾಮವು ಅತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

 

 

ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರು ಅಪಾಯಗಳಿರುವುದೇ?

ಸಂಕೋಚನದ ಒತ್ತಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನ. ಇದರ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಗಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಾಗ್ಯು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

 

#babychakrakannada

A

gallery
send-btn

Related Topics for you