ಮಗುವಿಗೆ ಆಂಬ್ಲಿಯೋಪಿಯಾ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು

cover-image
ಮಗುವಿಗೆ ಆಂಬ್ಲಿಯೋಪಿಯಾ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂಬ್ಲ್ಯೋಪಿಯಾವನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಎಂದು ಕಲಿಯಿರಿ. ಅಂಬ್ಲ್ಯೋಪಿಯಾ, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಕಣ್ಣಿಯೆನ್ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

 

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂಬ್ಲ್ಯೋಪಿಯಾ ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುವು?

ಅಂಬ್ಲ್ಯೋಪಿಯಾ, ಅಥವಾ 'ಲೇಜಿ ಐ' ಇದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕುರುಡುತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಅಥವಾ ಮೆದುಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಂಬ್ಲ್ಯೋಪಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಣ್ಣು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮೆದುಳಿನ ಒಲವು ಮತ್ತೊಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಂಬ್ಲ್ಯೋಪಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಕಣ್ಣು ಗಮನ ಹರಿಸಲು ವೈಪಲ್ಯವಾಗುವುದು. ಯಾವಾಗ ಮಗುವಿನ ಮೆದುಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಬ್ಲರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ, ಬ್ಲರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಶುರುಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಮಂದ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಕೀಳಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ  ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೈನ್-ಅಪ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಬಿಸ್ಮುಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅಂಬ್ಲ್ಯೋಪಿಯಾಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡಲು ಆಗದೆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಮಿಸ್ಸಾಲಿಗ್ನ್ ಆಗಿರುವ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಲು ಮೆದುಳು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಬಹುದು. ಈ ಮಿಸ್ಸಲಿಗ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು 'ಲೇಜಿ ಐ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

 

ವಕ್ರೀಕಾರಕ ಅಂಬ್ಲ್ಯೋಪಿಯಾದ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?

ಪೋಷಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೇಜಿ ಐನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವರೆಗೆ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಕ್ರೀಕಾರಕ ಅಂಬ್ಲ್ಯೋಪಿಯಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದ ವಕ್ರೀಕಾರಕ ದೋಷದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರಿಂದ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಥಿಯಾಸ ಮಾಡದೆ ಇರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆಂಪು ಧ್ವಜವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರಿಂದ ಪೋಷಕರು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಬೇಗ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಅಂಬ್ಲ್ಯೋಪಿಯಾ ರೋಗ ನಿರ್ಣಯ

 

. ಮಗು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರಿ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಸುತುತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತದೆಯೇ?

. ಎರಡೂ ಕಣ್ಣುಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ?

. ಮಗುವಿನ ಆಳದ ಗ್ರಹಿಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಜಾರುಗದೇ ಅದನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಲು ಹೇಳಿ. ಆಳದ ಗ್ರಹಿಕೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಗು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಗುವು ಅದನ್ನು ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ ಅಥವಾ ವಸ್ತುವಿಗಾಗಿ ತಡಕಾಡಿದರೆ, ಇದು ಆಳದ ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರಬಹುದು.

. ಕಾಣುಗಳು ದಾಟುವುದು

 

ಅಂಬ್ಲಿಯೋಪಿಯಾವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು?

ಹೌದು, ಅಮಿಪ್ಲೋಪಿಯಾವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮಗುವಿನ ರೋಗನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡುತ್ತೆವೋ, ಇದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೇಗವಾಗಿದೆ. 6 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಅಂಬಿಲೈಪಿಯಾಕ್ಕೆ ಮುನ್ನರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 8 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬಹುದು. ಅಮಿಪ್ಲೋಪಿಯಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು:

.ಕಣ್ಣುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘ ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಕೊಡುವ ಕನ್ನಡಕಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಒಂದು ಸ್ಕ್ವಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

  • ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು, ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ

. ದೃಷ್ಟಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪೀಡಿತ ಕಣ್ಣಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು

  • ಉತ್ತಮ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಆಲಸಿ ಕಣ್ಣು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಬಹುದು.

. ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ಯಾಚ್ ಧರಿಸಬೇಕಾದ ಸಮಯವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

. 6 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೊದಲು ಪ್ಯಾಚ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.

  • ಆಟ್ರೊಪಿನ್ ಕಣ್ಣಿನ ಹನಿಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಮಸುಕಾಗುವಂತೆ ಬಳಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು ತಿರುಗು ಕಣ್ಣಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೇಗಾದರೂ, ಈ ಅಪರೂಪದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇದು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಗು ದೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ  ಶಿಶುವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ.

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಲೇಖನದಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯು  ವೃತ್ತಿಪರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ, ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಡೆಯಿರಿ.

 

#babychakrakannada
logo

Select Language

down - arrow
Personalizing BabyChakra just for you!
This may take a moment!