ಪ್ಲಾಸಂಟಲ್ ಅಬ್ರಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದುದು

cover-image
ಪ್ಲಾಸಂಟಲ್ ಅಬ್ರಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದುದು

ಜರವಿನ ಮುರಿಯುವಿಕೆಯು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದು , ಇದು ಗರ್ಭವಾಸ್ಥೆಯ ಕೊನೆಯ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ವೈಯಾರ ತತ್ಕ್ಷಣದ ನಿಗಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುತ್ತದೆ.

 

ಜಾರುವಿನ ಮುರಿಯುವಿಕೆಯೆಂದರೇನು?

ಜರಾಯು ಮುರಿಯುವಿಕೆಯು ಹಠಾತ್ ಮುರಿಯುವಿಕೆ ಅಂದರೆ, ಮಗು ಜನಿಸುವುದರ ಮೊದಲೇ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಗೋಡೆಯಿಂದ ಜರಾಯುವು ಬೇರ್ಪಡಿಕೆಯಾಗುವುದು. ಜರಾಯುವು ಮಗುವಿಗೂ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭಕೋಶಕ್ಕೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಮೊದಲ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.ಇದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬ್ರೂಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪೋಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಜರಾಯುವು ಗರ್ಭಕೋಶದಿಂದ ಹೆರಿಗೆಯ ಸಮಯ್ದಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತದೆಮತ್ತು ಇದು ಯೋನಿಯ ಮೂಲಕ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಮಗು ಜನಿಸುವುದರ ಮೊದಲೇ ಜರಾಯುವು ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡೆಯಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಜರಾಯು ಮುರಿಯುವಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜರಾಯು ಬಿರುಕುಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಜರಾಯು ಹರಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಗರ್ಭಸ್ಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

 

ಜರಾಯು ಮುರಿಯುವಿಕೆಯ ವಿವಿಧ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?

ಜರಾಯು ಮುರಿಯುವಿಕೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ತೀವ್ರತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೌಮ್ಯ ಅಥವಾ ತೀವ್ರವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತೀವ್ರತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಇದು ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಜರಾಯು ಹರಿದಿರುವ ಸಂಶಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಶಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗರ್ಭವಾಸ್ಥೆಯ ಕೊನೆಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ:

  •  ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ - ರಕ್ತಸ್ರಾವವು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿಯೂ ಇರಬಹುದು. ನೀರಿನ ಒಡೆಯುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಯೋನಿಯ ದ್ರವಗಳ ಸೋರುವಿಕೆ ಜರಾಯುವಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು
  •  ಹೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನು ನೋವು - ಸೌಮ್ಯ ಅಥವಾ ತೀವ್ರವಾಗಿರಬಹುದು
  •  ಗರ್ಭಕೋಶವು ಮೃದುವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಿಡಿಯಬಹುದು
  •  ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ
  •  ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು

 

ಜರಾಯುವಿನ ಮುರಿಯುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?

ಜರಾಯುವಿನ ಮುರಿಯುವಿಕೆಯ ಕಾರಣಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವಿವಿಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜರಾಯುವಿನ ಮುರಿಯುವಿಕೆಯು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

 ದೈಹಿಕ ಅಘಾತ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಆಘಾತವು ಜರಾಯು ಮುರಿಯುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಠಾತ್ ಎಳೆತ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಬೀರುವ ಅಪಘಾತ, ಇತ್ಯಾದಿ, ಜರಾಯು ಮುರಿಯುವಿಕೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು.

ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ದ್ರವದ (ನಿಮ್ಮ್ ಮಗುವು ದ್ರವದಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುತ್ತದೆ) ನಷ್ಟ ಜಂಬುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಗರ್ಭಶಯದ ಗೋಡೆಯಿಂದ ಜರಾಯುವಿನ ಮುರಿಯುವಿಕೆಯು ಜರಾಯುವಿನ ಮುರಿಯುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

 

ಜರಾಯು ಮುರಿಯುವಿಕೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಜರಾಯು ಮುರಿಯುವಿಕೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಗಾಯದ ತೀವ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಬ್ರೂಣದ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

  •  ಸೌಮ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಗರ್ಭವಾಸ್ಥೆಯ ಆರಂಭದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗರ್ಭಕೋಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃವಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ವಾಸಿಯಾಗಲು ಸಮಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚೆಕ್-ಅಪ್ ಗಳನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತಾರೆ.
  •  ಗರ್ಭವಾಸ್ಥೆಯ ಮುಂದುವರೆದ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮ ತೀವ್ರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ರೋಗಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನಿಕಟ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಗು ದೊಡ್ಡಾದ ನಂತರ ಹೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಹೆರಿಗೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  •  ಯಾವಾಗ ಜಾರುವಿನ ಮುರಿಯುವಿಕೆಯು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಅಥವಾ ತಾಯಿಗೆ  ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೋ, ವೈದ್ಯರು ಆಗ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಮಗುವನ್ನು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

 

#babychakrakannada
logo

Select Language

down - arrow
Personalizing BabyChakra just for you!
This may take a moment!