• Home  /  
  • Learn  /  
  • ನಿಮ್ಮ ಮಗು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮೂಲಭೂತ ಪದ್ಧತಿಗಳು
ನಿಮ್ಮ ಮಗು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮೂಲಭೂತ ಪದ್ಧತಿಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಮಗು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮೂಲಭೂತ ಪದ್ಧತಿಗಳು

3 Jul 2019 | 1 min Read

Medically reviewed by

Author | Articles

ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಬಹಳ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಭಾರತದಲ್ಲಿದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆಯ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಹೌದು, ಅಪರಾಧದ ಪ್ರಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾದರು ಅನಾಹುತವಾಗಬಹುದು. ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಅವರು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತಪಡೆಸಿ ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ರೂಢಿಗಲನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ.

ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯುವ ಮುನ್ನ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯದಿರಲು ಹೇಳಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ಬರಲು ಬಿಡಬಾರದೆಂದು ಖಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ/ಕಣ್ಗಾವಲು ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಸಾಮಾಧಾನವಾಗಿ ಕೂತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಿ. ಹಲವು ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್..ಎಸ್ ಎಂಬ ಗುಂಡಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಗೆ ಸನ್ಹೆ ಕಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಈಗ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ನಿಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ದೂರವಾಣಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಡಿ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಜ್ಞಾಪಕವಿಲ್ಲದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ದೂರವಾಣಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರಬೇಕು.

ಯಾವಾಗಲು ಔಷಧಗಳನ್ನು ಮೇಲುಗಡೆ ಅವರ ಕೈಗೆ ಎಟಕದಂತೆ ಇಡಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಗುವು ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಔಷಧದ ಡಬ್ಬವನ್ನು ಮುಟ್ಟದಿರಲು ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಸೇವಿಸಬಾರದೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು.

ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನಿಲದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಯಂತ್ರದ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವುದರಿಂದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೂಪಾದ ಚಾಕು ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದೆಂದು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಅನಾಹುತವಾಗುವುದೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು.

ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನು/ಅವಳಿಗೆ ಗೀಸರ್/ಚಿಲುಮೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿ. ಹಾಗು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ/ಅವಳಿಗೆ ಸುಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಬಹುದು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗದು. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ನಾಯಿಯ ರುಚಿಯನ್ನು ನೋಡಬಾರದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾಯಿಯು ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ಹಾಕಲು ದೊಡ್ಡವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಹಾಗೂ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ತಿಳಿದಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕವಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದಾದರು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿರಬೇಕು.

ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪಹರಣಕಾರರು/ಕಳ್ಳರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ಹೇಳಿಯಾವುದೇ ತಿನ್ನುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಪರಿಚಿತರಿಂದ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು. ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು ಆದರೂ ನೀವು ತಪ್ಪಯಿತು ಎಂದು ಕೇಳುವುದಕ್ಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಹುಷಾರಿನಾಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಮುಟ್ಟುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಅವನು/ಅವಳಿಗೆ  ಬೇಡವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಅದನ್ನು ಪೋಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಡಿ.

ನೀವು ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್, ಮಾಲ್ ಅಥವಾ ಮನೋರಂಜನಾ ವಲಯಕ್ಕೆ  ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಕಳೆದು ಹೋಗಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

 

#babychakrakannada

A

gallery
send-btn

Related Topics for you