ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು – 37 – 42 ತಿಂಗಳು

ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು – 37 – 42 ತಿಂಗಳು

4 Jul 2019 | 1 min Read

Medically reviewed by

Author | Articles

ನಿಮ್ಮ ಶಾಲಾಪೂರ್ವ ಮಗುವಿಗೂ ನಿಮಗೂ 37-42 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ?

ಪ್ರತಿ ತಾಯಿ ತನ್ನ  ಎರಡು ವರ್ಷದ ಶಾಲಾಪೂರ್ವ ಮಗುವಿನ ತುಂಟಾಟಕ್ಕೆ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ.  . ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಪಾಲಿಗೆ ಮಾಯಾ ವರ್ಷಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆಯು ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮೇಲಿರುವಂತೇ  ಮಾಡುತ್ತದೆ.

 

ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರು ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು ಯಾವುವು?

ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ಓದುವುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು  ಹತ್ತಿ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಮೋಟಾರ್ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:

 • ಪರ್ಯಾಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ – ಪ್ರತಿ ಹಂತಕ್ಕೆ  ಒಂದು ಕಾಲು

. ಒಂದು ಹಲಗೆ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಬಹುದು.

 • ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತದೆ
 • ಚೆಂಡನ್ನು ಒದೆಯುತ್ತದೆ, ಉರುಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಸೆಯುತ್ತದೆ

. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಓಡುತ್ತದೆ

 • ಬೀಳದೆ ಕೇಳದೆ ಬಾಗುತ್ತದೆ
 • 2-3 ಬಾರಿ ಒಂದು ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಜಿಗಿಯುತ್ತದೆ.
 • ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ

3 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮೋಟಾರು ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು 37-42 ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತೀರಿಸಬೇಕು:

 • ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ
 • ಚದರಗಳು, ಅಡ್ಡಗೆರೆಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತದ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತಾರೆ

. ಆಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಗೋಪುರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ

 • ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ
 • 1 ಇಂಚು ಅಷ್ಟು ಮಣಿಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸುತ್ತಾರೆ

 

ನನ್ನ ಮಗುವಿನ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಚಲನ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಬಲ್ಲೆ?

ನಿಮ್ಮ 3 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗುವಿಗೆ ನೀವು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೋಟಾರ್ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಮಗ್ರ ಮೋಟಾರ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:

 • ನೀವು ಜಾಗಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮಗುವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಅವನು ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ
 • ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಿ – ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೇಳಿ
 • ಅವರೊಂದಿಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿ
 • ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನದ ಆಟಿಕೆಗಳಾದ ಉಯ್ಯಾಲೆ,ಜಾರಬಂಡೆ, ಸೀಸಾ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಲು ಬಿಡಿ.

ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಮೋಟಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇವೆ, ಅವುಗಳು ಉತ್ತಮವಾದ ಮೋಟಾರು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವುಳ್ಳವಾಗಿವೆ.

 • ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕುಶಲ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹದ ಪಜಲ್ ಅನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿ.
 • ಅವನಿಗೆ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಅವನ ಉತ್ತಮವಾದ ಮೋಟಾರು ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 3 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ
 • ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಅವನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ

 

ನನ್ನ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅರಿವಿನ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ?

3 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಅರಿವಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಕೆಳಗಿನ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:

 • ಕೆಲವು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ
 • ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಲಾದ ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
 • ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತದೆ
 • ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಒಗಟುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
 • ಕಲ್ಪನಾ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
 • ವರ್ಣಮಾಲೆಯೊಂದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಾಡಬಹುದು

3 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ:

 • ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ
 • ತನ್ನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸು ಅನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ

. ಸರಳವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ

 • ಕಥೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ
 • ಸಣ್ಣ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ (ಸುಮಾರು 5-6 ಪದಗಳು ಇರುವಂತಹ)
 • ಸರಳ ಹಾಡು ಅಥವಾ ರೈಮ್ ಅನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ

 

physical and motor skills

 

ನನ್ನ ಮಗುವಿನ ಭಾಷಾ ಮತ್ತು ಅರಿವಿನ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಬಲ್ಲೆ?

ಭಾಷಾ ಮತ್ತು ಅರಿವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹರಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು

. ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಸರಳ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ

 • ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಸಿ ರೂಢಿಮಾಡಿ
 • ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಕೇಳಿ
 • ಕಥೆಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಥೆ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ
 • ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿ

37 ತಿಂಗಳುಗಳ ಶಾಲಾಪೂರ್ವದ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಏನು?

ನಿಮ್ಮ 3 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗುದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮಗು:

 • ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ
 • ಇತರ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಆಟವಾಡುತ್ತಾನೆ
 • ಇತರರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ
 • ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನೀಡುತ್ತದೆ

. ಗುಂಪು ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

 • ಕನಿಷ್ಠ ಘರ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವವರೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಾರೆ
 • ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ
 • ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
 • ಸ್ಥಿರ-ಸೂಕ್ತ ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
 • ತನ್ನ ಲಿಂಗವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
 • “ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ” ಆಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತದೆ
 • ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಲೇಖನದಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ವೃತ್ತಿಪರ  ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ, ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಡೆಯಿರಿ.

 

#babychakrakannada

A

gallery
send-btn

Related Topics for you