ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಫ್ಲೂನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿರಿ

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಫ್ಲೂನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿರಿ

12 Jul 2021 | 1 min Read

Citywise

Author | 6 Articles

ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಫ್ಲೂ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ತಜ್ಞರು ಬಲವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ.

 

A

gallery
send-btn

Suggestions offered by doctors on BabyChakra are of advisory nature i.e., for educational and informational purposes only. Content posted on, created for, or compiled by BabyChakra is not intended or designed to replace your doctor's independent judgment about any symptom, condition, or the appropriateness or risks of a procedure or treatment for a given person.