ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಫ್ಲೂನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿರಿ

cover-image
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಫ್ಲೂನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿರಿ

ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಫ್ಲೂ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ತಜ್ಞರು ಬಲವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ.

 

logo

Select Language

down - arrow
Personalizing BabyChakra just for you!
This may take a moment!