ಮೇಡಂ ನನಗೆ ಈವಾಗ 3 ತಿಂಗಳು ಆಗಿದೆ vamit ತುಂಬಾ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಜೆ ಶನ್ ಇದೀಯ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮುಂಜಾನೆ ಟೈಮ್ ನೆನಸಿದ ಬಾದಾಮಿ ತಿನ್ನಬೌದ


Sowmya Prithvi

9 Tips For Dealing with Morning Sickness
Nauseous? 8 Ways To Prevent Morning Sickness
Battle Morning Sickness With These 3 Expert-Approved Natural Remedies!
Troubled by Morning Sickness And Nausea? Try This Recipe.
How To Deal With Morning Sickness

ಬಾದಮ್ ತಿನ್ನಿರಿ .. ಪ್ರತಿ 2 ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಿರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯು ತಿನ್ನಿರಿ, ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ, ನಿಂಬೆ ರಸ, ತೆಂಗಿನ ನೀರು..


Suggestions offered by doctors on BabyChakra are of advisory nature i.e., for educational and informational purposes only. Content posted on, created for, or compiled by BabyChakra is not intended or designed to replace your doctor's independent judgment about any symptom, condition, or the appropriateness or risks of a procedure or treatment for a given person.

Recommended Articles

Scan QR Code
to open in App
Image
http://app.babychakra.com/feedpost/157513